Hardi

Ett Danskt företagsäventyr: HARDI's grundidé föddes i 1957, när Hartvig Jensen grundade verksamheten. Han var trädgårdsmästare och hade behov av en kvalitetsspruta. Efter några få år blev sortimentet utvidgat till att också omfatta sprutor för fruktodlingar och det blev investerat i en större fabrik utan för Köpenhamn. Hardi-sprutorna blev snabbt sålda och inte bara till danska kunder utan också till europeiska lantbrukare och verksamheten växte snabbt. För mer information.


 

Följ oss på